FAQ KREDYTY WALUTOWE

1. Na czym polega kredyt denominowany??

ODPOWIEDŹ:
Kredyt denominowany we franku szwajcarskim to kredyt, w którym wypłacana przez bank
kwota ustalana jest w umowie we frankach szwajcarskich, ale wypłacana jest w złotówkach,
według kursu wymiany franka na dzień uruchomienia kredytu. Często zdarza się, że
wypłacona przez bank kwota jest różna od oczekiwanej przez kredytobiorcę. Powoduje to
szereg problemów, gdyż jeśli kurs waluty jest mniej korzystny, aniżeli ten w którym
zaciągnięto kredyt, wypłacona przez bank kwota może nie zaspokajać w pełni potrzeb
kredytobiorcy.

2. Na czym polega kredyt indeksowany?

ODPOWIEDŹ:
Kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego to rodzaj kredytu udzielanego w złotówkach,
w którym kwota zadłużenia i wysokość rat są obliczane na podstawie kursu franka
szwajcarskiego.
W latach pomiędzy 2004 a 2009 rokiem, ten rodzaj kredytu był najczęściej wybieraną formą
kredytowania zakupu nieruchomości. Jednakże faktem jest, że klienci banków byli nakłaniani
do zawarcia umów tego rodzaju w zgodzie z dobrymi obyczajami. Niejednokrotnie
pracownicy banków przekonywali do tej formy kredytowania, uzasadniając ją stabilnością
waluty oraz brakiem zdolności kredytowej klienta do wzięcia kredyt w złotówkach.
Faktem jest, że uzależnienie wysokości zadłużenia od kursu franka szwajcarskiego oznaczało,
że kredytobiorcy nie znali z góry dokładnej kwoty zadłużenia, a każdorazowo ponosili ryzyko
związane z aktualnym kursem tej waluty, co z kolei powoduje do dnia dzisiejszego znaczący,
niejednokrotnie przekraczający kilkuset procent wzrost zadłużenia względem banku.

3. Co mogę zrobić w przypadku posiadania kredytu denominowanego bądź
indeksowanego do kursu franka szwajcarskiego?

ODPOWIEDŹ:
Jeśli posiadasz lub posiadałeś kredyt denominowany bądź indeksowany do kursu franka
szwajcarskiego, to możesz kwestionować zapisy umowy zawartej z bankiem. Może to
skutkować nawet stwierdzeniem nieważności umowy oraz obowiązkiem zwrotu przez bank
całości wpłaconych przez Ciebie rat kapitałowo-odsetkowych oraz kosztów związanych
z zawartą umową kredytu.

4. Czy jeśli spłaciłem całość zadłużenia, mogę żądać wobec banku świadczeń?

ODPOWIEDŹ:
Wykonanie umowy i spłata zadłużenia, nie zamyka możliwości żądania świadczeń wobec
banku. W takiej sytuacji można dochodzić nadpłaty nad udzieloną, nominalna kwotą kredytu.

5. Co w takiej sytuacji mogę zrobić?

ODPOWIEDŹ:
Prześlij Nam swoją umowę oraz inne dokumenty, jakie podpisałeś z bankiem,
przeanalizujemy je bezpłatnie i odezwiemy się do Ciebie w ciągu 24 godzin z informacją
zwrotną.

6. Na co mogę liczyć?

ODPOWIEDŹ:
W pierwszej kolejności możesz liczyć na fachową pomoc, opartą na wiedzy i doświadczeniu
prawników, posiadających uprawnienia radców prawnych. Po drugie otrzymasz jasną
i przejrzystą opinie na temat swoje umowy oraz określenie, które z jej zapisów można
podważyć. Po trzecie, jeśli tylko będziesz chciał możesz otrzymać elastyczną ofertę
współpracy, skrojoną na Twoje potrzeby. Po czwarte możesz liczyć na Nasze wsparcie na
każdym etapie postępowania, bez względu na to jakie decyzje podejmiesz, jesteśmy i
będziemy dla Ciebie
do końca zakończenia sprawy tj. ostatecznego rozliczenia umowy z bankiem.

7. Na czym polega „odfrankowienie” umowy?

ODPOWIEDŹ:
„Odfrankowienie” oznacza usunięcie z umowy kredytowej zapisu dotyczącego indeksacji,
a w następstwie - zwrot nadpłaconych rat. Dzięki tej czynności dochodzi do zmniejszenia
zadłużenia, poza tym, wysokość spłacanej raty nie zależy już od kursu franka szwajcarskiego.
Po „odfrankowieniu” kredyt spłacany jest w złotówkach, przy uwzględnieniu spłaconej części
zadłużenia. Oprocentowanie kredytu opiera się na wskaźniku LIBORU, do którego dołącza się
marże banku.

8. Na czym polega unieważnienie umowy?

ODPOWIEDŹ:
Jeżeli umowa kredytu we frankach zostanie unieważniona, to skutkuje to powstanie sytuacji,
w której umowa traktowana jakby nigdy nie została zawarta. Skutkuje to obustronnym
rozliczeniem się pomiędzy bankiem a klientem. W takim przypadku bank powinien zwrócić
wszystkie pieniądze, które zostały wpłacone przez kredytobiorcę. Natomiast kredytobiorca
musi zwrócić bankowi całą kwotę kredytu, którą otrzymała.

9. Czy w jednym postępowaniu mogę dochodzić jednocześnie unieważnienia umowy
oraz zasądzenia odpowiednich kwot?

ODPOWIEDŹ:
Tak, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w jednym postępowaniu dochodzić unieważnienia
umowy oraz zasądzenia odpowiednich kwot.

10. Czy jeśli zawrę ugodę z bankiem, to czy będę musiał zapłacić podatek od umorzonego
kapitału?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca
2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów
(przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe,
kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt na cele mieszkaniowe, są zwolnieni z obowiązku
zapłaty podatku od umorzonego kapitału."

Czy masz lub miałeś kredyt w innej walucie?